Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Długiem - zebranie w dniu 23.02.2015
1291 odsłon
sobota, 21 lutego 2015 22:23

 

Na podstawie $ 10 statutu sołectwa Długie ( Uchwała Nr XVI/176/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 1 grudnia 2004 r) zwołuje się w dniu 23 lutego 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Długie. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku zebrania.

3.Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres kadencji.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybory sołtysa.

a/zgłoszenie kandydatów na sołtysa

b/przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów, ogłoszenie wyników wyborów

6.Wybory rady sołeckiej.

a/zgłoszenie kandydatów na członków rady sołeckiej

b/przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów, ogłoszenie wyników wyborów

7.Wnioski i zapytania.

8.Zakończenie głosowania.

 

Przewodniczący zebrania sołtys Pani Jadwiga Moskal.

 

Dodaj komentarz

Twoje imię:
Twój e-mail:
Temat:
Komentarz:
  Kod weryfikacyjny. Tylko małe litery bez spacji.
Kod weryfikacyjny: